ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburiUntitled Document
 ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ 63 

วันที่ : 2020-04-13 11:19:51
 แบบฟอร์มเสนอขอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

วันที่ : 2020-04-13 10:50:10
 นโยบายและแผนยุทธศ่าสตร์อำเภอสรรคบุรี ปี 2663-2565  

วันที่ : 2020-04-13 10:18:08
 แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสรรคบุรีและเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 
------------------------------
วันที่ : 2019-03-05 16:28:56
 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
----------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-26 10:53:44
 มาตรฐาน HA ใหม่ 
-------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-22 16:06:58
 Flow Chart โครงการ 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-19 10:13:42
 Flow Chart แผนงาน 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-19 10:13:33
 แผนปฏิบัติการเครือข่ายอำเภอสรรคบุรี จากการประชุมวันที่ 8 ธันวาคม 2560 
---------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-18 16:28:15
 ตัวอย่างการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ 

วันที่ : 2017-12-12 14:01:52
Untitled Document
 แบบฟอร์มหนังสือราชการ ภายนอกและภายใน 
--------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-09-05 12:51:57