ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi


Untitled Document    ข้อมูล เอกสาร/คู่มือ
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
ลิ้งค์ไฟล์
วันที่โพส
 ประกาศนโยบายการเข้าถึงและรักษาความลับของผู้ป่วยเอกซเรย์โรงพยาบาลสรรคบุรี 
กลุ่มงานรังสีวิทยา
[2023-07-05 10:33:41]
 ระเบียบปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ
[2023-02-27 15:50:46]
 นโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ
[2023-02-15 14:50:00]
 แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล  
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ
[2023-02-15 14:49:29]
 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ
[2023-02-15 14:48:26]
 ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี ระเบียบปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง Socail Media 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ
[2023-02-15 14:47:59]
 ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี ระเบียบปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง Socail Media 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2021-04-08 16:33:21]
 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2021-04-08 16:32:55]
 แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2021-04-08 16:32:24]
 แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต (WiFi – LAN) และระบบ HOSxP ของโรงพยาบาล 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2021-03-29 16:42:27]
 ฟอร์มรายการซื้อวัสดุ 
งานพัสดุ
[2019-07-30 15:32:39]
 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ITA 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2019-05-23 13:06:28]
 คู่มือการเข้าใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
สำนักนโยบายฯ
[2019-03-20 15:45:01]
 ใบแจ้งซ่อม 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
[2016-12-29 10:08:33]
จำนวนทั้งหมด 14 รายการ