ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi


Untitled Document    ข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
ลิ้งค์ไฟล์
วันที่โพส
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-11-28 11:09:13]
 ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ 1 ตำแหน่ง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-11-23 15:25:35]
 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2567 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-11-23 11:02:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัสดุทางทันตกรรม) จำนวน 1 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-11-23 11:02:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-11-20 13:54:26]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-11-10 16:34:27]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการจำนวน 7 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-10-27 13:08:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-09-22 16:41:24]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-09-20 09:13:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-09-13 13:07:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-09-07 17:25:30]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-09-07 17:24:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต และซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-09-07 17:23:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 32,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ิe-bidding) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-09-07 17:21:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-31 15:31:27]
 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2565 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-31 14:36:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบรรจุ จำนวน 2 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-08-30 10:57:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-30 09:22:08]
 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-22 16:35:04]
 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 32,000 ลูกบาศก์เมตร 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-22 14:32:07]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-21 19:45:16]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-11 09:15:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-10 18:59:40]
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-10 18:57:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-10 16:03:23]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-09 14:51:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 10โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-07 16:11:25]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบรรจุ จำนวน 2 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-08-07 13:30:33]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องศัลยกรรมกระดูกระบบอัลตร้าโซนิค จำนวน 1 เครื่อง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-08-07 09:49:13]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-07-24 14:47:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-07-20 10:31:53]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 5โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-07-20 10:26:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-07-20 09:47:02]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 9โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-07-17 14:29:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉายรังสีผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป 48 กล่อง 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-07-17 13:38:53]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 3 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-07-17 13:37:52]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-30 11:30:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-30 10:59:44]
 ประกาศเผยแผ่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๖๖ (งบค่าเสื่อม) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-29 13:24:12]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-29 13:23:46]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-27 10:08:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-06-23 14:05:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-21 14:34:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-20 09:42:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 5โครงการ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ
[2023-06-19 10:55:36]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 14 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-15 16:22:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-15 10:55:31]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 8โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-15 10:55:20]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 6 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-09 10:18:58]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-06-01 14:51:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-05-30 15:34:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-05-29 10:12:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 8 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-05-22 10:07:31]
 ประกาศผู้ชนะ 3 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-05-22 10:07:01]
 ประกาศผู้ชนะ 9 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-05-12 14:55:55]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-05-11 14:15:33]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 4 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-05-11 14:13:44]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบจำนวน 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-05-11 11:19:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 5 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-05-08 15:28:04]
 ประกาศประกวดราคาซื้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-05-08 15:03:50]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-04-24 13:27:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-04-24 13:02:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 5 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-04-07 15:44:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ่ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-04-05 12:43:27]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-28 10:11:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-28 10:10:59]
 ประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
[2023-03-28 09:38:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 6 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-27 09:54:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-03-25 06:45:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-20 13:55:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-17 13:58:36]
 ประกาศผู้ชนะ 5 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-16 15:43:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-16 15:43:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 9 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-14 12:34:43]
 ประกาศผู้ชนะ 14 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-14 12:33:52]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-13 15:21:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-13 14:39:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-08 11:42:45]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจำนวน 1 รายการ และงานจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพร้มขาตั้ง 1 งาน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-07 15:45:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบ จำนวน 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-03-07 14:54:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-02 13:06:29]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-03-01 16:17:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-03-01 14:01:05]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-02-28 17:01:04]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-02-22 15:55:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-02-20 17:07:27]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-02-17 13:11:11]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 9 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-02-16 13:20:26]
 ประกาศผู้ชนะ 3 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-02-15 16:16:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-02-15 15:01:04]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-02-10 16:11:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ 3 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-02-06 13:46:10]
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-02-06 13:45:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-02-01 15:02:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-02-01 11:18:13]
 ประกาศผู้ชนะ 7 โครงการ  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-02-01 10:41:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 2 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-01-24 14:18:47]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 14 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-01-24 13:39:02]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซื้อวัสดุบริโภค และซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-01-24 09:00:33]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 9 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-01-24 09:00:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการและจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-01-20 11:02:41]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) จำนวน 5 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-01-13 11:33:24]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-01-12 14:29:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-01-12 13:51:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 3 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-01-11 16:18:13]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-01-11 15:39:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบรรจุ 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-01-11 14:37:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 2 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2023-01-11 14:36:40]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-01-06 14:01:07]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2023-01-06 14:00:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาและจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อ จำนวน 5 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-12-23 10:34:18]
 ประกาศผู้ชนะ 3 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-12-19 14:42:55]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2022-12-19 13:35:31]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน ๑ คัน 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-12-19 13:32:23]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-12-14 10:00:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 4 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2022-12-09 14:13:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้าไวนิลพร้อมขาตั้ง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-12-09 11:25:02]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-12-06 10:55:13]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-12-06 10:48:56]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-12-02 13:26:22]
 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-30 16:34:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 10 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-30 16:34:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-28 13:33:39]
 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-22 15:43:20]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบรรจุ 2 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2022-11-21 15:25:34]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-18 17:21:07]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อป้ายไวนิล 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-18 15:31:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 7 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-18 15:23:23]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-16 15:36:31]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบรรจุ 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2022-11-16 14:16:48]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-09 16:13:24]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 จำนวน 23 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-09 14:10:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์(เข็ม) จำนวน 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2022-11-09 13:42:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม จำนวน 3 ห้อง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-09 11:24:23]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-09 11:23:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-11-09 11:23:26]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบรรจุ  
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2022-11-04 10:39:32]
 ประกาศจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2565 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
[2022-11-03 13:28:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบ 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2022-11-02 13:52:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร  
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2022-10-26 14:55:07]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พะ.ศ. ๒๕๖๖ (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
งานพัสดุ
[2022-10-25 11:16:17]
 ประกาศผู้ชนะ 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-10-12 16:39:08]
 ประกาศผู้ชนะ 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-09-29 11:34:55]
 ประกาศผู้ชนะ 10 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-09-29 08:38:55]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-09-28 16:22:53]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-09-20 15:38:33]
 ประกาศผู้ชนะ 8 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-09-15 13:46:07]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกวิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 26,100 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2022-09-15 13:33:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-09-15 13:32:24]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-09-15 13:31:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-09-13 12:19:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕ รายการ 
งานพัสดุ
[2022-09-09 16:20:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-09-07 11:56:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 14 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-09-06 10:35:55]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2022-09-05 14:43:52]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-09-02 13:13:21]
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
งานพัสดุ
[2022-09-01 16:31:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-08-30 15:25:54]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-08-30 15:25:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบรรจุ 2 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2022-08-30 15:24:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพรแห้ง 22 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2022-08-29 16:07:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 1 รายการ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2022-08-29 16:05:45]
 ประกวดราคาซื้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 26,100 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2022-08-25 13:10:54]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-08-23 08:33:59]
 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-08-22 14:21:57]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อรณรงค์และให้ความรู้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-08-22 09:46:32]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-08-15 11:13:25]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-08-15 11:12:10]
 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-08-15 10:00:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-08-02 13:12:55]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 11 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-08-01 13:34:41]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (088-089) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-07-27 13:05:11]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 10 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-07-26 10:23:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-07-26 10:11:56]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-07-26 10:11:19]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-07-25 16:41:06]
 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-07-25 16:15:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 9 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-07-22 14:24:13]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-07-22 14:23:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-07-20 11:08:22]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (086-087) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-07-20 09:14:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ  
งานพัสดุ
[2022-07-12 13:06:44]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ(080-085) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-07-08 10:12:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓ รายการ 
งานพัสดุ
[2022-07-06 10:36:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-07-06 10:36:02]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-07-01 09:24:05]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-06-29 13:49:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-06-28 14:43:29]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-06-28 11:21:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-06-28 10:51:25]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1 ประกาศ (077-079) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-06-24 09:46:44]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1 ประกาศ(069-070) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-06-24 09:46:14]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารล้างสมุนไพร จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-06-21 11:07:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 15 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-06-17 13:31:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-06-15 10:48:24]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-06-13 15:11:54]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 10 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-05-27 15:06:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-05-27 10:28:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-05-27 10:26:56]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2022-05-25 10:08:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-05-24 14:20:31]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องหาตำแหน่งปลายรากฟัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-05-23 16:22:04]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-05-17 15:51:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 โครงกาาร 
งานพัสดุ
[2022-05-17 15:50:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-05-17 12:04:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-05-17 11:29:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ 
งานพัสดุ
[2022-05-11 15:21:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 14 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-05-06 09:01:56]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-04-29 09:12:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-04-27 13:42:44]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (051-056) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-04-22 11:32:34]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 14 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-04-20 14:16:07]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (047) 
งานพัสดุ
[2022-04-11 15:21:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2022-04-05 10:22:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนัก ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-04-04 20:39:15]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-04-04 09:57:20]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก จำนวน 1 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2022-04-01 16:01:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2022-04-01 16:00:57]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องเรียงแคปซูล จำนวน 1 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2022-04-01 16:00:40]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของงออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2022-04-01 15:59:57]
 ประกาศผู้ชนะ 7 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-03-30 10:11:35]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
งานพัสดุ
[2022-03-29 10:43:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง 
งานพัสดุ
[2022-03-29 10:43:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน 2 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2022-03-29 10:42:52]
 ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ แผ่น จำนวน ๑ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-03-25 10:43:35]
 ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ชุดเตียง Supension พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-03-25 10:43:24]
 ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะเอนกประสงค์แบบพับได้ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-03-25 10:42:55]
 ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-03-25 10:42:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ชั้นเก็บของ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-03-24 17:12:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ชั้นเก็บของ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-03-24 17:12:27]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ(043/046) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-03-23 09:54:15]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-03-21 11:36:06]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (4โครงการ041.042.044.045) 
งานพัสดุ
[2022-03-21 09:35:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-03-17 12:58:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด 
งานพัสดุ
[2022-03-17 11:19:15]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทั่วไป จำนวน ๖ รายการ 
งานพัสดุ
[2022-03-17 11:18:58]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (044-045) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-03-16 16:36:32]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-03-16 16:36:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-03-16 16:34:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยา จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2022-03-16 11:21:23]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-03-15 11:00:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-03-15 09:39:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื่้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-03-11 13:35:44]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-03-11 11:37:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 
งานพัสดุ
[2022-03-04 15:54:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 9 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-03-04 15:53:57]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-03-04 11:00:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-03-01 13:22:05]
 ประกาศการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ เครื่อง 
งานพัสดุ
[2022-03-01 13:21:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-25 13:02:02]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (039-040) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-02-25 10:03:19]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 6 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-25 10:02:47]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 12 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-25 10:02:31]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (038) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-02-23 11:00:13]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 10 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-21 09:51:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-18 17:05:30]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:06:57]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:06:34]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:06:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:05:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:05:30]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:05:07]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ชุดตรวจหูตา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:04:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยา่ศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:04:15]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:03:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:03:29]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:03:05]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:02:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2022-02-18 15:01:36]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา และพนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2022-02-17 11:46:58]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องปั่นตกตะกอน จำนวน ๑ เครื่อง 
งานพัสดุ
[2022-02-17 11:46:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องเขย่าสาร (Rotator) จำนวน ๑ เครื่อง 
งานพัสดุ
[2022-02-17 11:46:25]
 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น และเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
งานพัสดุ
[2022-02-15 15:36:24]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565) จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-14 13:37:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-09 16:26:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-09 16:00:06]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (3โครงการ035-037) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-02-09 09:41:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-04 13:26:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-04 13:15:44]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ(032) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-02-04 13:15:29]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-03 15:04:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-03 15:04:12]
 ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยา จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2022-02-03 10:44:30]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ(033-034) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-02-01 13:28:05]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-02-01 13:27:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ รายการ 
งานพัสดุ
[2022-01-28 11:46:30]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 
งานพัสดุ
[2022-01-28 11:46:05]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 
งานพัสดุ
[2022-01-28 11:45:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 
งานพัสดุ
[2022-01-28 11:45:24]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อนิทรรศการป้ายไว้นิล พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ รายการ 
งานพัสดุ
[2022-01-28 11:44:59]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ รายการ 
งานพัสดุ
[2022-01-28 11:44:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำคู่มือพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ 
งานพัสดุ
[2022-01-28 11:43:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 
งานพัสดุ
[2022-01-28 11:43:15]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 10 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-01-25 13:26:42]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ 5 โครงการ (027-031) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-01-21 11:12:44]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-01-21 11:00:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-01-21 11:00:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-01-21 11:00:06]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (025) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-01-18 14:22:58]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-01-14 14:11:33]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-01-13 12:59:49]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 6 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-01-12 09:01:07]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (021-024) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2022-01-06 13:30:18]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (025) 
งานพัสดุ
[2022-01-05 14:46:49]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 6 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-01-05 11:27:31]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2022-01-04 12:07:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-12-29 14:53:04]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
งานพัสดุ
[2021-12-27 14:15:31]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 10 รายการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2021-12-23 14:50:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อนิทรรศการป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-12-21 17:10:46]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-12-21 17:08:45]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อนิทรรศการป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-12-21 17:04:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-12-21 17:03:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักและ BMI จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-12-21 17:03:25]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 
งานพัสดุ
[2021-12-21 17:02:11]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-12-21 17:01:43]
 ประการผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักและ BMI จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-12-21 17:00:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ ซ่อมรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 
งานพัสดุ
[2021-12-21 16:58:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-12-21 16:58:16]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-12-21 16:54:20]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-12-21 16:52:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-12-08 16:52:32]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-12-08 13:23:16]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565) 
งานพัสดุ
[2021-12-08 13:22:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-12-08 13:21:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-12-02 15:13:00]
 ประกาศผู้ชนะ 6 โครงการจ้า 
งานพัสดุ
[2021-12-01 09:28:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดพัสดุ จัวน 45 รายการ 
งานพัสดุ
[2021-11-26 16:20:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-11-26 16:15:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 4 รายการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2021-11-25 15:26:52]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ 6 รายการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2021-11-25 15:26:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 1 รายการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2021-11-25 15:25:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบรรจุ 1 รายการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2021-11-25 15:19:16]
 แผนจัดซื้อวัสดุงานยุทธศาสตร์ 
งานพัสดุ
[2021-11-23 16:38:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยูนิตทำฟัน ห้อง 7 จำนวน 1 งาน 
งานพัสดุ
[2021-11-23 09:18:45]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ 2 มิติ โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2021-11-22 11:01:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-11-19 11:20:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-11-15 16:45:48]
 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน1รายการ 
งานพัสดุ
[2021-11-15 11:21:09]
 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน1รายการ 
งานพัสดุ
[2021-11-15 11:20:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน1 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2021-11-15 11:20:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า 
งานพัสดุ
[2021-11-11 14:09:33]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษา 
งานพัสดุ
[2021-11-11 14:08:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก 
งานพัสดุ
[2021-11-11 14:08:19]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด 
งานพัสดุ
[2021-11-11 14:07:30]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ 
งานพัสดุ
[2021-11-11 14:06:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 
งานพัสดุ
[2021-11-11 14:04:32]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปี2565 
งานพัสดุ
[2021-11-10 11:00:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-11-09 15:47:57]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2565 
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
[2021-11-09 14:31:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-11-05 17:05:11]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-11-04 12:00:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-11-04 11:59:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-11-03 16:22:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ 
งานพัสดุ
[2021-11-03 16:22:26]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ 2 มิติ โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2021-10-29 09:06:45]
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2563 
งานพัสดุ
[2021-10-29 09:05:16]
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซ์เรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ 
งานพัสดุ
[2021-10-28 13:56:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-10-26 16:47:55]
 ประกาศผู้ชนะ 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-10-26 13:18:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-10-20 13:26:04]
 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Radial จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2021-10-18 13:17:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจำนวน 7 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-10-11 17:05:57]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-10-11 14:48:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-09-30 13:52:54]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-09-28 13:45:31]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-09-28 13:45:19]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-09-22 16:54:34]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 10 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-09-22 16:03:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-09-20 16:32:36]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-09-10 18:24:07]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-09-10 17:59:15]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา จำนวน 7 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-09-03 14:58:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-09-03 14:58:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-09-03 14:58:15]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-09-02 17:02:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน2โครงการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2021-08-31 12:30:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน5โครงการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2021-08-31 12:30:20]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-30 15:04:07]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-30 15:03:47]
 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-08-25 14:19:38]
 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-08-25 14:19:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-25 14:18:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ พัดลมเพดาน ชนิดโคจร ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-08-24 16:26:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-08-24 16:26:05]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-24 16:01:13]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน1โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-23 16:14:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ โคมไฟทำคลอด จำนวน ๑ โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-08-23 16:12:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 
งานพัสดุ
[2021-08-23 16:11:52]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-20 16:15:15]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-20 16:13:55]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2021-08-19 08:54:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 13 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-19 08:54:30]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 4 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2021-08-19 08:53:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจักซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 2 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2021-08-19 08:52:28]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565) 
งานพัสดุ
[2021-08-16 16:24:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-13 16:03:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 8 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-13 16:03:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โต๊ะทำงาน/เก้าอี้/โต๊ะคอม/ตู้เหล็ก 
งานพัสดุ
[2021-08-10 14:05:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ พัดลมติดผนัง/พัดลมติดเพดาน 
งานพัสดุ
[2021-08-10 14:04:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
งานพัสดุ
[2021-08-10 14:04:27]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน4โครงการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2021-08-10 14:00:31]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-10 13:29:19]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-10 13:28:30]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-06 16:38:04]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-06 16:37:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-04 17:04:58]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ 
งานพัสดุ
[2021-08-03 16:20:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-03 11:40:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-08-02 10:44:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ผ้าใบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5x8 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-07-29 16:52:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องชั่นน้ำหนักเด็กทารก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-07-29 16:51:44]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-07-29 16:50:27]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-07-27 16:18:11]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 17 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-07-22 14:55:44]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-07-22 13:32:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-07-22 11:16:44]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บจ 7345 ชัยนาท จำนวน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-07-20 14:21:47]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-07-20 14:21:34]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-07-20 14:20:53]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องกรองน้ำ RO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-07-20 14:20:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ชุดปรับแรงดันและปรับอัตราการไหลขอลแก๊สออกซิเจน จำนวน 4 ชุด โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-07-20 14:20:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-07-16 16:18:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (ถังขขยะแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-07-16 16:03:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (ถุงยะแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-07-16 16:02:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2021-07-16 09:38:04]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตู้เย็นขนาดไม่ต่ากว่า 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ 
งานพัสดุ
[2021-07-16 09:37:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทางการแพทย์ และวัสดุทั่วไป จำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-07-14 11:22:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-07-14 11:14:45]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทางการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2021-07-13 10:38:05]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) รายการ หัวP10 Rubber brush Fluoride Paste 
งานพัสดุ
[2021-07-12 15:45:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) รายการ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไหมขัดฟัน 
งานพัสดุ
[2021-07-12 15:45:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-07-09 16:55:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) รายการ Rubber brush , Fluoride vanish 
งานพัสดุ
[2021-07-09 16:54:53]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) รายการ Composite resin A3.5 
งานพัสดุ
[2021-07-09 16:53:24]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเคลือบบัตร 
งานพัสดุ
[2021-07-07 13:37:19]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ตู้เย็น ชนิด 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 12 คิว 
งานพัสดุ
[2021-07-07 13:36:04]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโทรศัทพ์ภายใน ชนิดไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2021-07-06 10:24:02]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-07-02 13:16:46]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-06-30 14:46:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องการเงิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-06-30 11:21:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถพยาบาลของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 3924 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-06-30 11:20:46]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมด้ามกรอฟันคุด 8 ด้าม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-06-30 11:20:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-06-28 16:06:32]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศตึกผู้ป่วยในหญิง (ห้องพักพยาบาล) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-06-28 10:13:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องผู้อำนวยการ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-06-28 10:12:44]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องจ่ายยา) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-06-28 10:12:33]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมด้ามกรอฟัน จำนวน 9 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2021-06-25 17:24:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-06-25 13:34:27]
 ประกาศผูชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-06-24 13:57:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ของดรงงานแปรรูปสมุนไพร จำนวน 21 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2021-06-21 11:12:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถพยาบาลของราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 3547 ชัยนาท จำนวน 1 งาน 
งานพัสดุ
[2021-06-21 11:11:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมยูนิตทำฟัน (ห้อง 5) จำนวน 1 งาน 
งานพัสดุ
[2021-06-21 11:10:31]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 6295 ชัยนาท จำนวน 1 งาน 
งานพัสดุ
[2021-06-21 11:10:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-06-21 10:58:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
งานพัสดุ
[2021-06-21 09:43:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการโต๊ะคร่อมเตียง 
งานพัสดุ
[2021-06-21 09:42:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไมโครโฟน 
งานพัสดุ
[2021-06-21 09:41:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-06-17 14:07:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 6 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-06-14 17:04:05]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
งานพัสดุ
[2021-06-14 17:03:51]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตยาแคปซูล 
งานพัสดุ
[2021-06-10 14:57:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ (ภายนอก)  
งานพัสดุ
[2021-06-10 14:56:53]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน6โครงการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2021-06-09 15:54:14]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 13 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-06-08 10:44:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-06-04 17:27:07]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-06-01 08:34:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-05-28 10:13:47]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-05-27 10:12:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-05-24 14:33:11]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 6 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-05-21 16:15:38]
 ประกาศผู้ชนะ ของห้องทันตกรรมจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-05-21 16:15:23]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-05-18 15:57:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 12 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-05-18 15:56:57]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-05-17 16:40:44]
 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 งาน  
งานพัสดุ
[2021-05-17 15:02:31]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 12 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2021-05-17 15:01:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 9 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-05-03 11:14:32]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2021-04-30 17:45:16]
 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-04-30 16:37:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 7 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-04-30 16:37:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-04-26 10:57:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 9 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-04-23 15:21:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 6 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-04-21 08:45:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-04-07 16:27:35]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-04-01 11:09:27]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-30 10:37:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-29 16:58:42]
 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคาร (รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง) ครั้งที่ 2 
งานพัสดุ
[2021-03-26 17:02:24]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-22 15:07:23]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-22 13:29:11]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-22 13:28:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทันตกรรม) จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2021-03-19 11:30:36]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-19 11:29:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 ชุด, เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2021-03-16 15:33:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโรงครัว จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-12 16:41:56]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-12 11:55:02]
 ขายทอดตลาดอาคาร (รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง) ครั้งที่ 2 
งานพัสดุ
[2021-03-11 15:31:05]
 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคาร (รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง) 
งานพัสดุ
[2021-03-11 15:30:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2021-03-11 15:20:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 
งานพัสดุ
[2021-03-11 15:20:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 8 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-05 16:40:28]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 
งานพัสดุ
[2021-03-05 14:33:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2021-03-05 14:12:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-05 14:07:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 
งานพัสดุ
[2021-03-04 15:59:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างลิฟท์ จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-04 15:41:53]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-04 15:41:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-03-01 10:42:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สำหรับการจัดซื้อวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2021-02-25 10:56:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-02-23 13:09:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 14 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2021-02-22 14:13:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-02-22 10:39:22]
 ประกาศผูชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2021-02-18 16:07:49]
 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงตรัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2021-02-11 18:23:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-02-11 14:30:19]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-02-11 10:59:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-02-11 10:56:29]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 10 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-02-10 14:01:51]
 การขายทอดตลาดอาคาร (รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง) 
งานพัสดุ
[2021-02-10 09:44:52]
 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประเภทงาน: เผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ รายละเอียด: ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
งานพัสดุ
[2021-02-10 09:20:50]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลิฟท์พยาบาลและโดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม หรือสำหรับผู้โดยสารจำนวน 15 คน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16 ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
งานพัสดุ
[2021-02-09 16:50:26]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-02-05 16:46:12]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-01-28 11:20:19]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2021-01-28 11:19:41]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 12 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-01-26 16:14:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-01-26 09:36:18]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 8 ประกาศ (029-036) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2021-01-26 09:35:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ 
งานพัสดุ
[2021-01-21 15:26:52]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-01-21 15:26:18]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 9 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-01-21 12:04:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการ จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-01-21 10:50:57]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิทอล 
งานพัสดุ
[2021-01-20 15:58:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคราซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 
งานพัสดุ
[2021-01-20 15:58:15]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-01-15 11:38:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-01-14 15:01:47]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 6 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-01-14 14:02:16]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-01-14 13:22:31]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 4ประกาศ(025-028) 
งานพัสดุ
[2021-01-13 16:23:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติฯ 
งานพัสดุ
[2021-01-13 12:35:13]
 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 14 เครื่อง, เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2021-01-08 14:33:09]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2021-01-07 11:38:54]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 โครงการ 
งานพัสดุ
[2021-01-04 14:41:19]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 5ประกาศ(017-021) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2021-01-04 14:40:58]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอุดคลองราฟัน 
งานพัสดุ
[2020-12-30 17:42:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 10 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-12-29 14:27:33]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-12-29 14:26:52]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-12-25 13:42:26]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-12-25 13:42:04]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2020-12-23 15:37:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-12-23 15:24:32]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุ 
งานพัสดุ
[2020-12-23 15:24:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-12-21 15:59:08]
 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลตึกผู้ป่วยใน 
งานพัสดุ
[2020-12-21 15:14:43]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งานพัสดุ
[2020-12-17 14:58:45]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องส่องกล่องเสียงแบบไฟเบอร์ออฟติค, เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 
งานพัสดุ
[2020-12-17 14:58:00]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 2 ประกาศ (015-016) 
งานพัสดุ
[2020-12-16 11:45:53]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (Per-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2020-12-16 11:45:02]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-12-16 11:44:18]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ 
งานพัสดุ
[2020-12-15 13:18:55]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-12-15 13:18:24]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 2ประกาศ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-12-14 13:52:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง 
งานพัสดุ
[2020-12-14 13:28:32]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 7 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-12-14 11:15:29]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-12-14 10:40:54]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-12-09 13:57:54]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-12-09 10:49:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-12-02 11:55:54]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 2ประกาศ(011-012) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-12-01 15:15:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-11-30 17:34:11]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องล้างเครื่องมืออัลตร้าโซนิค ชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร 
งานพัสดุ
[2020-11-30 17:33:49]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-11-30 17:33:15]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-11-27 14:59:23]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร, เครื่องตีป้ายอุปกรณ์ระบุวันผลิตฯ 
งานพัสดุ
[2020-11-25 16:11:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-11-18 13:19:59]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 3ประกาศ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-11-17 16:17:09]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 9 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-11-13 16:46:36]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2020-11-13 12:59:52]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-11-13 10:10:46]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-11-12 11:01:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-11-06 16:41:13]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-11-06 14:36:35]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ จำนวน 1ประกาศ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-11-05 20:53:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-11-05 16:08:48]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 
งานพัสดุ
[2020-11-05 13:48:10]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-11-04 10:49:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-11-04 09:52:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานผลิตยาสมุนไพร จำนวน 3 ประกาศ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-10-30 15:33:32]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-10-28 14:44:20]
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร (Pre-Post Vac) โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2020-10-28 10:28:25]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-10-21 16:23:46]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-10-19 13:04:17]
 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบค่าเสื่อม) 
งานพัสดุ
[2020-10-15 15:54:55]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(งบลงทุน) 
งานพัสดุ
[2020-10-05 16:33:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 ดครงการ 
งานพัสดุ
[2020-09-28 15:09:48]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
งานพัสดุ
[2020-09-28 13:46:41]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-09-25 15:06:41]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 6 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-09-22 14:01:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 12 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-09-14 16:08:05]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่อง EKG 
งานพัสดุ
[2020-09-02 16:36:20]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างระบบ VLAN และระบบ Network 
งานพัสดุ
[2020-09-02 16:35:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-08-28 10:52:07]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-08-28 10:51:41]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-08-25 08:36:24]
 ประกาศผูชนะการเสนอราควัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-08-19 10:51:47]
 ประกาศผูชนะการเสนอราควัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-08-17 13:52:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-08-14 14:40:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-08-13 17:02:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-08-13 17:01:27]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 7 ประกาศ (086,088-093) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-08-10 14:52:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-08-06 15:13:14]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จำนวน 1ประกาศ (087) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-08-06 11:03:58]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-08-03 16:03:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-07-30 17:40:59]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-07-30 17:40:25]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 9 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-07-22 15:30:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-07-17 14:59:55]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 15 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-07-14 10:50:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-07-13 09:40:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2020-07-02 14:31:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-06-29 16:38:29]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-06-29 15:23:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-06-29 13:53:54]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 8 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-06-22 14:00:38]
 ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุด 
งานพัสดุ
[2020-06-17 15:02:15]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 1 ประกาศ (076) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-06-17 13:35:19]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 ประกาศ (077/079/080) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-06-17 09:42:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อ เดือน เม.ย 63 
งานคลังยา
[2020-06-15 14:34:33]
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ เดือน มี.ค 63 
งานคลังยา
[2020-06-15 14:33:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) 
งานพัสดุ
[2020-06-11 14:31:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
งานพัสดุ
[2020-06-11 11:57:34]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (เอกสารเลขที่ 064-071) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-06-09 10:27:25]
 ยกเลิกประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด 
งานพัสดุ
[2020-06-08 16:17:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-06-04 14:07:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-06-02 16:27:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-06-02 16:26:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-06-02 16:26:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-05-28 13:13:56]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-05-28 13:12:33]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-05-26 13:41:54]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โคนงการ 
งานพัสดุ
[2020-05-26 13:41:36]
 ประกาสผุ้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-05-25 09:46:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 ประกาศ (063) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-05-22 14:11:18]
 ประกาศ จังหวัดชัยนาท. เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด 
งานพัสดุ
[2020-05-21 11:12:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-05-21 10:52:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-05-21 10:10:33]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-05-20 16:20:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 ประกาศ (062) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-05-15 17:40:39]
 ประกาศเผยแพร่แผน 
งานพัสดุ
[2020-05-15 16:05:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-05-15 10:40:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-05-14 10:21:52]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-05-08 10:06:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-05-07 15:54:20]
 เผยแพร่ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-04-30 11:41:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 8 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-04-28 10:14:48]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 
งานพัสดุ
[2020-04-24 13:19:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-04-24 11:48:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-04-22 11:04:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน  
งานพัสดุ
[2020-04-21 17:13:25]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 ประกาศ (050-053) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-04-17 16:15:20]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-04-17 15:00:32]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 ประกาศ (058) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-04-16 10:43:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 ประกาศ (046-049) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-04-16 10:41:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 5 โครงการ 
งานพัสดุ
[2020-04-13 09:30:41]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-04-10 16:16:30]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งานพัสดุ
[2020-04-10 16:16:13]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-04-10 16:15:47]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-04-10 16:15:26]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-04-10 16:15:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-04-08 12:16:33]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 
งานพัสดุ
[2020-04-08 12:16:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
งานพัสดุ
[2020-04-08 10:40:17]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2020-04-08 10:39:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 ประกาศ (041-045) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-04-01 16:11:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-03-27 13:37:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-27 13:36:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-27 13:36:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-27 13:35:56]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-27 13:35:33]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-27 13:35:11]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-27 13:34:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 
งานพัสดุ
[2020-03-27 13:34:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
งานพัสดุ
[2020-03-27 13:34:00]
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ก.พ. 2563 
งานคลังยา
[2020-03-23 15:26:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2020-03-20 14:27:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-03-17 15:27:07]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-03-17 15:26:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-03-17 15:26:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-03-17 15:25:34]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-03-17 15:25:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-16 10:34:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-16 10:34:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-16 10:33:55]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-03-16 10:33:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2020-03-16 10:33:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2020-03-16 10:32:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-16 10:32:22]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-03-12 09:58:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งานพัสดุ
[2020-03-12 09:58:31]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 
งานพัสดุ
[2020-03-12 09:58:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:08:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:04:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:04:21]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:04:02]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:03:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:03:24]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:03:07]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:02:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:02:29]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:01:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:01:31]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:01:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:00:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:00:31]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-03-11 13:00:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-11 12:59:31]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัดลมโคจร ชนิดติดเพดาน ,พัดลมตั้งพื้น , พัดลมโคจรติดผนัง ,พัดลมเพดาน 
งานพัสดุ
[2020-03-02 14:33:53]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-03-02 14:05:44]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2020-03-02 14:05:18]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-03-02 14:04:57]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-02 14:04:29]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิง 
งานพัสดุ
[2020-03-02 14:04:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-03-02 14:03:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-03-02 14:03:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-03-02 14:03:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-03-02 14:02:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-03-02 14:02:12]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-03-02 14:00:33]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2020-02-21 17:19:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลขที่ 033-040 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-02-18 16:49:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-02-18 10:01:30]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-02-18 10:01:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-02-18 10:00:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-02-18 10:00:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2020-02-14 16:40:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-02-11 13:15:07]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งานพัสดุ
[2020-02-11 13:14:45]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-02-11 13:14:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-02-11 13:13:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-02-11 13:13:27]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-02-11 13:13:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
งานพัสดุ
[2020-02-06 15:00:17]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-02-06 14:59:08]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-02-06 14:58:45]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2020-02-06 14:58:00]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-02-06 14:57:47]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
งานคลังยา
[2020-02-05 14:18:54]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 รายการ 
งานพัสดุ
[2020-02-05 14:14:27]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-01-28 14:58:19]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-01-28 14:57:54]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-01-28 14:57:29]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิง 
งานพัสดุ
[2020-01-28 14:57:01]
 ประการผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-01-28 14:56:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-01-28 14:56:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-01-28 14:55:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-01-28 14:54:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2020-01-28 10:56:26]
 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 1 รายการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-01-22 09:45:02]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นผู้ป่วยแบบนอนจำนวน 5 คัน 
งานพัสดุ
[2020-01-14 15:33:52]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เอกสารเลขที่026/2563 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-01-14 14:49:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ 
งานพัสดุ
[2020-01-07 13:43:05]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-01-07 13:42:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดที่ 019-023 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2020-01-07 13:42:23]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-01-06 11:10:42]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 
งานพัสดุ
[2020-01-06 11:10:19]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-01-06 11:10:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-01-06 10:15:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-01-06 10:12:41]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-01-06 10:10:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-01-06 10:08:24]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2020-01-06 10:06:24]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-01-06 10:06:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2020-01-06 10:05:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-01-06 10:05:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-01-06 10:04:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-01-06 10:04:13]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-01-06 10:03:54]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-01-06 10:03:28]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-01-03 13:46:31]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ 
งานพัสดุ
[2020-01-03 13:41:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-01-03 13:41:11]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-01-03 13:39:50]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-01-03 13:39:24]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2020-01-03 13:39:02]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2020-01-03 13:38:38]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
งานพัสดุ
[2020-01-03 13:38:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ 
งานพัสดุ
[2020-01-03 13:37:56]
 ประกาLผู้ชนะการเสนอราคาจัดวื้อวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2020-01-03 13:36:53]
 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสมุนไพรปีงบประมาณ 2563 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-12-27 13:11:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2019-12-11 16:05:54]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 
งานพัสดุ
[2019-12-11 14:02:26]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-12-11 13:56:41]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-12-11 13:56:21]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-12-11 13:51:15]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-12-11 13:50:53]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-12-11 13:50:29]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-12-11 13:50:07]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2019-12-11 13:49:38]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-12-11 13:49:10]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิง 
งานพัสดุ
[2019-12-11 13:48:46]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งานพัสดุ
[2019-12-11 13:48:16]
 ประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563 
งานคลังยา
[2019-12-02 15:44:02]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-12-02 15:13:50]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
งานพัสดุ
[2019-12-02 15:13:19]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-12-02 15:13:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งานพัสดุ
[2019-12-02 15:12:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-12-02 15:12:11]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-11-26 14:53:26]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบสมุนไพร 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-11-26 14:52:28]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (เพิ่มเติม) 
งานพัสดุ
[2019-11-26 14:44:46]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงฯ 
งานพัสดุ
[2019-11-26 14:42:05]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์  
งานพัสดุ
[2019-11-26 14:41:37]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-11-26 14:41:14]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-11-26 14:40:24]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-11-26 14:37:27]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-11-25 15:04:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 
งานพัสดุ
[2019-11-25 15:03:50]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-11-25 15:03:23]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-11-25 15:02:52]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 
งานพัสดุ
[2019-11-25 15:02:06]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ัอวัสดุ ปี 2563 
งานพัสดุ
[2019-11-21 09:47:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2019-11-19 17:01:53]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 
งานพัสดุ
[2019-11-19 16:50:04]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-11-19 16:49:30]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-11-19 16:49:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2019-11-19 16:48:46]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2019-11-19 16:48:32]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 15:34:46]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 15:24:52]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 15:24:31]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 15:24:05]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 15:23:44]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 15:23:24]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 15:23:01]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 15:22:40]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 15:22:27]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 15:21:49]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 15:21:19]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 15:21:04]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 14:15:27]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 14:14:26]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 14:13:50]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 14:13:27]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 14:12:58]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 14:12:31]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 13:50:00]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 13:49:32]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-11-13 13:49:08]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
งานพัสดุ
[2019-11-12 09:56:56]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ัอจัดจ้าง ปี 2563 (เพิ่มเติม) 
งานพัสดุ
[2019-11-12 09:40:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจำนวน 5 รายการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-11-06 15:31:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบสมุนไพรจำนวน1รายการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-11-06 15:30:45]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2019-11-06 13:23:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 
งานพัสดุ
[2019-11-06 13:21:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2019-11-06 10:45:02]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลขที่ 005-006 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-10-30 14:42:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2019-10-24 12:26:13]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
งานพัสดุ
[2019-10-15 16:12:57]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ เลขที่001-004 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-10-09 11:33:49]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ัอจัดจ้าง ปี 2563 (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563 ระดับหน่วยบริการและระดับเขต) 
งานพัสดุ
[2019-10-07 11:20:36]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:21:45]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:21:21]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:20:58]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิง 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:20:26]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:20:13]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:19:50]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:19:17]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:18:51]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:18:21]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:17:54]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:17:17]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:16:53]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:16:28]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-10-01 16:14:55]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ เลขที่ 058-060 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-09-13 11:23:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
งานพัสดุ
[2019-09-10 16:49:32]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 
งานพัสดุ
[2019-09-10 16:49:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งานพัสดุ
[2019-09-10 16:48:24]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 ก.ย.2562 
งานพัสดุ
[2019-09-10 16:47:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-09-02 15:34:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2019-09-02 15:33:41]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-09-02 15:32:18]
 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2019-09-02 15:31:57]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 
งานพัสดุ
[2019-08-29 15:56:07]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 รายการ (จัดซื้อจัดจ้างเลขที่ 051-057) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-08-29 10:15:30]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ 
งานพัสดุ
[2019-08-28 15:30:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-08-20 16:22:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-08-20 16:21:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-08-20 16:19:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฉุกเฉิน 
งานพัสดุ
[2019-08-20 16:16:54]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน จำนวน 11 ชุด, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 1 เครื่อง 
งานพัสดุ
[2019-08-19 14:31:51]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัยญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล) 
งานพัสดุ
[2019-08-14 12:51:45]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 45,000 บีทียู) 
งานพัสดุ
[2019-08-14 12:50:59]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-08-13 11:02:09]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 
งานพัสดุ
[2019-08-13 11:01:43]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
งานพัสดุ
[2019-08-13 10:59:50]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-08-13 10:59:29]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งานพัสดุ
[2019-08-13 10:59:06]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2019-08-13 10:58:36]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2019-08-13 10:57:57]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-08-13 10:57:25]
 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-08-13 10:56:48]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบ จำนวน 11 รายการ และวัสดุบรรจุ จำนวน 4 รายการ (เอกสารจัดซื้อเลขที่ 046-050) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-08-08 14:47:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-08-07 14:47:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-08-07 14:47:13]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
งานพัสดุ
[2019-08-07 14:46:52]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2019-08-07 14:46:26]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
งานพัสดุ
[2019-08-07 14:45:27]
 ประกาศคำสั่งจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2019-08-07 14:44:56]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉายรังสีผลิตภัณฑ์ 
งานพัสดุ
[2019-08-05 15:37:13]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-08-05 11:20:41]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-08-01 16:33:01]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2019-07-23 16:26:39]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2019-07-23 16:26:20]
 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร 
งานพัสดุ
[2019-07-23 16:25:47]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบรรจุจำนวน 2 รายการ ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 1 รายการ ซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 3 รายการล 045-ซื้อวัสดุสำหรับการบรรจุ จำนวน 3 รายการ 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-07-23 15:57:56]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2019-07-10 16:38:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-07-10 16:38:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-07-10 16:37:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-07-10 16:36:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
งานพัสดุ
[2019-07-10 16:35:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2019-07-09 09:26:24]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยา ประจำเดือน มิ.ย.2562 
งานคลังยา
[2019-07-09 09:06:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-07-05 16:08:20]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 
งานพัสดุ
[2019-07-05 16:07:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2019-07-05 16:07:13]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งานพัสดุ
[2019-07-05 16:06:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์งานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-07-05 16:06:17]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2019-07-05 16:06:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-07-04 10:48:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:32:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:31:41]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:31:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:31:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:29:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:28:58]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุทั่วไป 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:28:27]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:27:53]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
งานพัสดุ
[2019-07-01 16:10:25]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 31 รายการ(040) และรายการวัสดุบรรจุ จำนวน 3 รายการ(041) 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-07-01 13:20:28]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ, สำนักงาน 2 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-06-29 11:36:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน 
งานพัสดุ
[2019-06-21 16:29:51]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
งานพัสดุ
[2019-06-19 17:05:11]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ 038และ039 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-06-19 11:15:44]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งานพัสดุ
[2019-06-17 11:17:49]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
งานพัสดุ
[2019-06-17 11:17:37]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 
งานพัสดุ
[2019-06-17 11:17:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
งานพัสดุ
[2019-06-17 11:17:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
งานพัสดุ
[2019-06-17 11:17:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ 
งานพัสดุ
[2019-06-12 16:28:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น 
งานพัสดุ
[2019-06-07 08:00:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-05-31 14:00:59]
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เดือนพฤษภาคม 2562 
งานคลังยา
[2019-05-28 15:40:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เมษายน 2562 
งานคลังยา
[2019-05-21 09:17:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา มีนาคม 2562 
งานคลังยา
[2019-05-21 09:16:41]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กุมภาพันธ์ 2562 
งานคลังยา
[2019-05-21 09:16:05]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา มกราคม 2562 
งานคลังยา
[2019-05-21 09:13:07]
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างฯ รถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น 
งานพัสดุ
[2019-05-17 16:12:34]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
งานพัสดุ
[2019-05-17 16:11:20]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการบรรจุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-05-08 14:27:36]
 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องบดร่อนแบบ Pin mill ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
งานพัสดุ
[2019-05-03 14:14:12]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการระกระบะพร้อมตู้แห่้งกึ่งเย็น ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2019-05-01 15:35:45]
 ประกาศแผนจัดซื้อวัสดัยานพาหนะและขนส่ง รายการรถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น 
งานพัสดุ
[2019-05-01 15:14:22]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
งานพัสดุ
[2019-04-25 14:09:01]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย 
งานพัสดุ
[2019-04-17 16:17:25]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 
งานผลิตยาสมุนไพร
[2019-04-17 16:15:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ธ.ค.2561 
งานคลังยา
[2019-02-27 14:14:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2019-02-18 18:36:16]
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2019-02-18 18:34:39]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจทางเคมีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารหนู และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2019-02-18 18:32:29]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ LED TV 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2019-02-18 18:31:16]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2019-02-18 18:27:25]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 รายการ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2019-02-18 18:25:10]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2019-02-08 15:53:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนแสดงนิทรรศการ 
งานพัสดุ
[2019-01-30 16:07:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:34:36]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:33:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องยิงวันหมดอายุ และเครื่องซีลปากถุงอัตโนมัติ 
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:32:06]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องบลิสเตอร์แพ็คแผงยาอัตโนมัติ 
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:30:35]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องชั่ง จำนวน 2 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:28:14]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำประปา 
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:27:09]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อ่างสแตนเลส 
งานพัสดุ
[2019-01-23 16:17:14]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
งานพัสดุ
[2019-01-18 15:18:39]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะพร้อมตู้แห้งกึ่งเย็น) 
งานพัสดุ
[2019-01-17 14:52:45]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องผลิตยาแคปซูลพร้อมอุปกรณ์) 
งานพัสดุ
[2019-01-16 14:26:01]
 ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร 
งานพัสดุ
[2019-01-15 14:46:41]
 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 รายการ 
งานพัสดุ
[2019-01-15 13:39:05]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-12-26 09:46:38]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร 
งานพัสดุ
[2018-12-19 14:55:20]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ต.ค.2561ครั้งที่ 2 
งานคลังยา
[2018-12-13 08:30:22]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
งานคลังยา
[2018-12-12 11:20:43]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 
งานพัสดุ
[2018-12-12 10:37:03]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-11-28 09:42:20]
 ขออนุมัตินำแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-11-23 09:25:59]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-11-14 15:55:38]
 หนังสือนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-11-01 15:24:40]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ (วัสดุทั่วไป) ปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-11-01 15:23:41]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ (งบพัฒนาจังหวัด) ปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-11-01 15:22:26]
 ประกาศการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ (งบค่าเสื่อม) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-11-01 15:18:18]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-11-01 08:55:08]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการบรรจุ , วัตถุดิบสมุนไพร , เคมีภัณฑ์ และวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2018-10-17 13:53:45]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัตถุดิบสมุนไพรและอุปกรณ์ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
[2018-09-14 16:41:00]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-09-13 10:18:06]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างปรับปรุงห้องพิเศษแยกโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-09-12 10:28:11]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-09-07 16:17:40]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ 
กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
[2018-08-29 16:10:48]
 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องแยกโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-08-22 13:24:08]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-08-17 16:09:28]
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-08-16 14:38:05]
 แระกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(สมุนไพร)จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-08-15 06:15:24]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:18:37]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:18:13]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:09:44]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:08:58]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:08:24]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:07:14]
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานการพยาบาล
[2018-07-24 10:05:47]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-07-17 14:04:35]
 ประกาศ วงเงินงบประมาณการจัดซื้อวัสดุ วัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพร 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-06-01 10:14:28]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซ์้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนประสิทธิภาพสูง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-17 13:26:38]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 13 รายการ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-17 11:46:54]
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปั่นไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-09 09:05:07]
 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงระบายอากาศ อาคารผลิตสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-09 09:02:59]
 ยกเลิก ประกวดราคาจ้าง จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-08 14:40:26]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตไฟฟ้า ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-07 15:31:29]
 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟแสงสว่างแบบแอลอีดี 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-05-04 17:19:35]
 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุรายการ_หลอดไฟแสงสว่างแบบแอลอีดี 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-04-30 08:56:58]
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-04-30 08:53:22]
 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-04-27 07:31:41]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-04-17 05:59:54]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-04-17 05:59:00]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหลอดไฟสว่างแอลอีดี 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-04-17 05:56:51]
 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงตึกผู้ป่วยใน  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-03-26 16:26:57]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำอัตโนมัติ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-02-15 15:17:33]
 ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2018-01-26 14:56:20]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำอัตโนมัติ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-12-15 15:21:03]
 ประกาศแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-12-06 15:11:34]
 ผลการดำเนินกาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2560 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-11-30 14:06:07]
 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ 2561 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-11-30 14:05:13]
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-11-23 16:32:35]
 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ที่นอนลม) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-10-16 15:22:56]
 สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-21 14:09:14]
 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-12 15:13:22]
 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(รถเข็น) 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-12 15:02:07]
 การจำหน่ายพัสดุชำรุด 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-07-12 10:20:34]
 สอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-05-11 13:31:18]
 การจำหน่ายพัสดุชำรุด 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2017-05-09 11:37:05]
 สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
[2016-12-29 10:12:36]
จำนวนทั้งหมด 1048 รายการ