ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi 
 
       
 

Untitled Document
 ประกาศผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ปี 2566 (1 ตุลาคม 2566)  

วันที่ : 2023-12-12 13:52:23  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2567 

วันที่ : 2023-10-26 16:26:42  by กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2567 

วันที่ : 2023-10-26 16:26:13  by กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

 ประกาศแสดงสถานะงบการเงินโรงพยาบาลสรรคบุรี ปีงบประมาณ 2566 

วันที่ : 2023-10-26 09:28:42  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

วันที่ : 2023-06-29 15:27:47  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศแสดงสถานะงบการเงินโรงพยาบาลสรรคบุรี ปีงบประมาณ 2565 

วันที่ : 2023-03-17 12:55:00  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

วันที่ : 2023-01-11 10:04:28  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2023-01-05 14:35:12  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2023-01-05 14:34:27  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว 

วันที่ : 2022-12-13 14:10:22  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ 

วันที่ : 2024-02-23 12:36:09  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 โครงการ 
*****************************************************************************************
วันที่ : 2024-02-15 16:33:05  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงชนิด Multi-Slice Computed Tomography สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 ภาพ ต่อรอบการหมุน 
.......................................
วันที่ : 2024-02-12 14:30:08  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕ โครงการ 

วันที่ : 2024-02-05 15:23:48  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉายรังสีผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 ครั้ง 
*****************************************************************************************
วันที่ : 2024-02-05 15:21:00  by กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงชนิด Multi-Slice Computed Tomography สร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 64 ภาพ ต่อรอบการหมุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
.......................................
วันที่ : 2024-01-30 15:19:27  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ 

วันที่ : 2024-01-19 18:35:49  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 รายการ 

วันที่ : 2023-12-28 14:06:41  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องนับหยดคลอรีน จำนวน ๑ เครื่อง 

วันที่ : 2023-12-14 13:21:49  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) จำนวน 4 รายการ 

วันที่ : 2023-12-12 14:28:33  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 

วันที่ : 2024-02-27 16:21:09  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง จพ.พัสดุ 2 อัตรา /พนักงานธุรการ 1 อัตรา/พนักงานบริการ 1 อัตรา 

วันที่ : 2024-02-16 16:23:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 

วันที่ : 2024-02-13 15:41:13  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม 
*****************************************************************************************
วันที่ : 2024-01-31 16:19:23  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันของโรงพยาบาลสรรคบุรี ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม 

วันที่ : 2024-01-19 18:36:08  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม 

วันที่ : 2024-01-17 11:54:42  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลสรรคบุรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 

วันที่ : 2024-01-10 13:18:20  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 

วันที่ : 2024-01-02 15:44:34  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 

วันที่ : 2023-12-28 10:28:32  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน จำนวน 1 อัตรา 

วันที่ : 2023-12-25 14:03:11  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 

วันที่ : 2024-02-09 16:08:01  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบฟอร์มขอใบรับรอง 

วันที่ : 2024-02-09 16:07:37  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบใบลาป่วย 

วันที่ : 2024-02-09 15:05:31  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบใบลาพักผ่อน 

วันที่ : 2024-02-09 15:03:46  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

วันที่ : 2024-02-09 15:03:10  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2024-02-09 15:02:41  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบฟอร์มขอย้ายไปรับราชการในตำแหน่งใหม่ 

วันที่ : 2024-02-09 15:02:06  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศนโยบายการเข้าถึงและรักษาความลับของผู้ป่วยเอกซเรย์โรงพยาบาลสรรคบุรี 

วันที่ : 2023-07-05 10:33:41  by กลุ่มงานรังสีวิทยา

 ระเบียบปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 

วันที่ : 2023-02-27 15:50:46  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 นโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ : 2023-02-15 14:50:00  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

Untitled Document
 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ปี 2566 - 2570 

วันที่ : 2022-09-30 12:51:59  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ปี 2565 

วันที่ : 2022-09-30 12:51:39  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:17:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:16:40  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของงานพัสดุโรงพยาบาลสรรคบุรี 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:13:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-06-29 13:41:07  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
********************************
วันที่ : 2017-06-27 16:10:52  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
*******************************
วันที่ : 2017-06-27 16:06:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริตเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 
****************************
วันที่ : 2017-06-27 16:03:06  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีวอลอปเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
**********
วันที่ : 2017-09-28 17:48:32  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 โครงการคลินิกหมอครอบครัวคุณภาพ 

วันที่ : 2019-07-22 08:12:14  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี 2562 

วันที่ : 2019-04-09 09:39:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการวัยเรียนวัยใสอนามัยดี๊ดี 

วันที่ : 2019-03-21 11:58:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรับการประเมินมาตรฐานและการนิเทศติดตามผลงาน 

วันที่ : 2019-02-25 14:13:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมบริการดี 

วันที่ : 2019-02-08 11:16:21  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:51  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยสาธารณภัย อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:14:40  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศHAIT 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:49  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดเลือดออก 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:05  by สำนักนโยบายฯ

 
 
 
 
นพ. สราวุธ ผุดผ่อง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี
เริ่มนับ 5 กันยายน 2560
Untitled Document
Today
2
Yesterday
30
This Month
0
Last Month
606
This Year
1,156